Kviečiame įsigyti šių mokymų įrašą!

Prie kurso būsite prijungti iki kovo 1 dienos 14 val.

 KAIP ĮSTAIGOS VALDYME ĮGALINTI

 DUOMENIS APIE

UGDYMĄ?


KVIEČIAME ĮSIGYTI ŠIŲ MOKYMŲ ĮRAŠĄ!


Viena iš 5 pagrindinių ugdymo įstaigų vadovų kompetencijų - vadovavimas ugdymui ir mokymuisi. Deja, pretendentų kompetencijų vertinimo statistika rodo, kad tai - dažniausiai pakankamo įvertinimolygio nepasiekianti kompetencija. 

Problema ta, kad neretai analizuojami nereikalingi arba pertekliniai duomenys, pateikiamos klaidingos jų interpretacijos arba į juos neįsigilinama visai, o sprendimų priėmimas nesusiejamas su turimomis išvadomis. Iš tiesų, mokyklos turi labai daug resursų, šaltinių ir duomenų apie savo veiklą, tačiau neretai neturi įgūdžių tuos duomenis perskaityti, interpretuoti ir jais remdamiesi priimti sprendimus. 

Kviečiame į nuotolinį seminarą, kuriame lektorė pasidalins vadovaujamos mokyklinės bendruomenės patirtimi, kaip pasiekti, kad mokinių testavimas būtų gėris, o ne rykštė?


Mokymų metu:

 • susipažinsite su duomenų skaitymo pagrindais;
 • sužinosite, kaip praktiškai pritaikyti gautus duomenis;
 • susipažinsite su praktiškais pavyzdžiais progimnazijos kontekste;
 • sužinosite, kada mokinių testavimas yra vertingas ir kaip gautus duomenis panaudoti asmeninei vaiko pažangai bei ugdymo kokybės gerinimui;
 • analizuosite, kaip tikslingas duomenų panaudojimas gali padėti tobulėti mokytojui ir kaip tai gali tarnauti bendrai mokyklos pažangai.


Mokymuose dalyvauti vertas, nes:


 • lektorė - praktikė, kuri pateikia aktualius ir naudingus pavyzdžius;
 • suteikiama galimybė užduoti klausimus ir gauti atsakymus, tiesiogiai dalyvaujant Zoom vebinare; 
 • neturint galimybės dalyvauti - padarome įrašą, kurį galite žiūrėti 14 dienų; 
 • po vebinaro prieinama visa medžiaga, kuri parodoma vebinaro metu; 
 • pateikiamos praktinės užduotys, kurios padeda įtvirtinti įgytas žinias.

Svarbiausia informacija dalyviui

 • Mokymų data vasario 26 d. (penktadienį), 14:30-16:00 val.

 • Mokymai vyks Zoom aplikacijoje

 • 1 dalyviui 19 eur.

  2 ir daugiau dalyvių po 16 eur/asm.

 • Dalyviams bus išduodami elektroniniai kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai (4 ak. val.).

 • Mokymai skirti vadovams, pavaduotojams, švietimo centrų skyrių vedėjams, projektų vadovams, visiems mokytojams ir specialistams, kurie nori išmokti geriau panaudoti ir pritaikyti duomenis apie ugdymą.

PRIEŠ REGISTRUODAMIESI SUSIPAŽINKITE SU SVARBIA INFORMACIJA!

Lektorė

Lektorė

Jūratė Lazdauskienė

Tauragės „Šaltinio” progimnazijos direktorė, lektorė.